Tytuł artykułu: Kolumna rezonansowa jako urządzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych

Autorzy: GABRYŚ, K., SAS, W., SZYMAŃSKI, A.

Słowa kluczowe: kolumna rezonansowa, badania dynamiczne, grunty spoiste

Streszczenie: Artykuł dotyczy kolumny rezonansowej użytej w badaniach własnych. Jest to urządzenie opracowane przez brytyjską firmę GDS Instruments Ltd. i jest przykładem kolumny typu Hardin-Drnevich „fixed-free”. Zastosowana aparatura służy do pomiarów dynamicznych właściwości gruntów. Przedstawiono budowę kolumny rezonansowej, krótką charakterystykę zakresu jej pracy oraz zwięzłe objaśnienie procedur badawczych. Za niezbędne uznano omówienie najważniejszych parametrów, które można oszacować na podstawie przeprowadzonych testów rezonansowych. Ponadto zaprezentowano przykładowe wyniki wykonanych badań.

Cytowanie w stylu APA: Gabryś, K., Sas, W. & Szymański, A. (2013). Kolumna rezonansowa jako urządzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 3-13.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gabryś, Sas & Szymański, 2013), następne powołania: (Gabryś i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Gabryś, Katarzyna, Wojciech Sas, Alojzy Szymański. "Kolumna rezonansowa jako urządzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 3-13.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gabryś, Sas, & Szymański 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gabryś_Sas_Szymański_2013_PNIKS, author={Gabryś, Katarzyna and Sas, Wojciech and Szymański, Alojzy}, title={Kolumna rezonansowa jako urządzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A1/art1.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={3-13}}

Pełny tekst PDF


Go Back